Tagged: Zatvor

ziks

Sa one strane zida

Piše: Broj 1 Četvrtak ujutru oko 9 h, nalazim se na kapiji ZIKS-a u Spužu, sa kolegom iz Juventasa. Uobičajeni pretres i pozdrav sa policajcima prije ulaska u krug KP Doma đe nas očekuje 30-ak osuđenika da se družimo i radimo sa...

0

Zatvor kao najgora zamjena za liječenje zavisnika od droge

Godine 2012, Kanada je predstavila svoj prvi program obaveznih minimalnih zatvorskih kazni za krivična djela povezana sa drogom. Nakon toga, Pravno Društvo Pivot sprovelo je intervju sa devetnaest korisnika droga o njihovim iskustvima sa sistemom krivičnog pravosuđa. Brent (njegovo prezime je ostalo...