Tagged: pronalaženje vene

za sajt

DROP IN Centar

Drop in centar je počeo sa pružanjem servisa 15. januara 2010. godine. Ovo je prvi Drop in centar u Crnoj Gori, namijenjen korisnicima droga koji injektiraju, a njegovo otvaranje finansirano je od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću....

783

Savjeti za pronalaženje vene

Rad sa priborom za injektiranje ne podrazumjeva samo dijeljenje sterilnog pribora, već treba da budemo svijesni praktičnih problema sa kojima se korisnici droga koji injektiraju svakodnevno susrijeću. Naravno, jedan od najvećih problema je prije svega, samo pronalaženje vene. Toplota je važna! Toplota...