Tagged: Marihuana

h-jedi-og-1

Marihuana

(trava, vutra, gandža, gudra, gras, džidža, sit, pop…) je najčešće upotrebljavana supstanca u svijetu i kod nas. Dobija se sušenjem indijske konoplje. Hašiš se dobija izdvajanjem smole iz ženske biljke i sadrži 10 puta veću koncentraciju THC a, supstance koja utiče na...