Tagged: AIDS

smanjenje štete

Efikasan odgovor na HIV nije moguć bez smanjenja štete

  Ove godine se obilježava 18. Međunarodni dan borbe protiv AIDSa usmjeren na globalno podizanje svijesti o HIVu, odnosno AIDSu. Zahvaljujući brojnim istraživanjima i otkrićima u ovom polju, danas možemo reći da se tokom vremena poboljšala situacija. Programi smanjenja štete zauzimaju izuzetno...