Zamijenite igle

2 1 (4)

 

 

DROP IN CENTAR

Drop in centar je počeo sa pružanjem servisa 15.januara 2010. godine. Kao prvi Drop in centar u Crnoj Gori, namijenjen korisnicima droga koji injektiraju, njegovo otvaranje finansirano je od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

U Drop in centru danas rade dva socijalna radnika, psiholog, psihijatar, pravnik, tri terenska radnika i medicinski radnik. Servisi koji su dostupni u Centru i na terenu umnogome doprinose popravljanju uslova života korisnika droga, kao i njihovih porodica. Korisnici se povezuju sa državnim sistemima čime se omogućava praćenje epidemije narkomanije. Usluge koje pružamo u Drop in centru su:

 1. Zamjena sterilne opreme za intravensko korišćenje droga;
 2. Distribucija besplatnih kondoma i lubrikanata;
 3. Psihosocijalna podrška klijentima i njihovim porodicama;
 4. Pomoć pri dobijanju ličnih dokumenata;
 5. Pomoć pri zapošljavanju i profesionalnoj orijentaciji;
 6. Pomoć pri ostvarivanju materijalnog obezbijeđenja porodice od strane državnih institucija;
 7. Pomoć pri odlasku na liječenje (psihijatar, metadon, Kakaricka gora, komune, grupe anonimnih narkomana i slično);
 8. Informacije o svim vladininim i nevladinim ustanovama koje u svojoj biti imaju socijalni karakter (ustanove za rehabiliticaju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Centri za socijalni rad, ustanove za smještaj samohrane majke i djeteta, ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja itd.);
 9. Informacije o HIV-u i AIDS-u;
 10. Informacije o svim ostalim seksualno prenosivim infekcijama;
 11. Informacije o mjestima gdje se klijent može testirati na gore navedene infekcije ili potražiti liječenje;
 12. Informacije o pravilnoj i nužnoj upotrebi kondoma itd.

Drop in centar je mjesto na kojem korisnik može dobiti čaj, kafu, topao obrok, može koristiti internet i popričati sa drugim korisnicima i radnicima u Centru. Od svog otvaranja do danas, naš Drop in centar posjećuje veliki broj klijenata, kako zbog prijatnog društva, tako i zbog usluga koje se mogu dobiti. Centar je na raspolaganju svim korisnicima droga i njihovim porodicama i prijateljima koji su zainteresovani, svakog dana osim nedelje u periodu od 17h do 21h, kao i radnim danima u periodu od 8h do 12h.