Ekstazi dugoročno šteti mozgu

Extacy

Istraživači sa Univerziteta u Adelaidu su otkrili da ekstazi koji se uzme više puta može prouzrokovati dugoročna oštećenja mozga- od teškog oštećenja moždanih ćelija ka tendenciji da izazove gubitke pamćenja i psihološke probleme u budućnosti.

Doktor Rod Irvin sa Univerzitetskog odsjeka za kliničku i eksperimentalnu farmakologiju izjavio je da se sa povećanjem upotrebe ekstazija među mladim ljudima mogu očekivati veći zdravstveni problemi u budućnosti.

“Već dugi niz godina iz eksperimenata na životinjama je poznato da male doze ekstazija – čak i ako se uzme u samo nekoliko navrata – mogu izazvati ozbiljna oštećenja određenih moždanih ćelija,” izjavio je Irvin u vijestima. ”U skorije vrijeme, dokazi su počeli da ukazuju na to da može prouzrokovati oštećenja i kod ljudi. Da bi se dobile ove informacije vršena su skeniranja mozga i psihološke procjene korisnika ekstazija.

”Ako se potvrde naše sumnje, to znači da će mnogi naši mladi imati gubitke pamćenja ili psihološke probleme u budućnosti.”

Irvinovo istraživanje pokazuje da droga izgleda djeluje većinom kroz jednu vrstu moždanih ćelija, pa čak i kroz jedan molekul u tim ćelijama. On je rekao: “način na koji tijelo hemijski reaguje na ekstazi je važan u proizvodnji negativnih efekata, kao što je okolna temperatura, što može dovesti do „pregrijavanja“ osobe.”

Irvin je istraživao i kratkoročne posljedice predoziranja ekstazijem i utvrdio je da su uzrok visoke stope smrtnosti različite vrste ekstazija, koje se pojavljuju na tržištu od sredine devedesetih godina.

“Obično ekstazi sadrži kao glavni farmakološki sastojak MDMA, ali u novim vrstama ga često nema, nego sadrže jaču hemikaliju poznatu kao PMA”, rekao je Irvin.

“PMA nije bilo još od ranih 1970-ih godina, kada je bio odgovoran za smrt nekoliko ljudi u Ontariju u Kanadi, a sada se ponovo pojavio”, kaže doktor Irvin. “Ne znamo odakle je PMA došao, ali znamo da prevladava od sredine 1990-ih.”

Februar, 2014.

Originalan tekst na: http://alcoholism.about.com/cs/drugs/a/blau030503.htm

You may also like...