Minimalna količina droge vodi u zatvor u Poljskoj

jail-prison

U prosjeku svaka tri sata neko biva uhapšen u Poljskoj zbog sumnje da posjeduje drogu,

najčešće tokom rutinskog uličnog pretresa.

Ozloglašeni članak 61.1 u poljskom zakonu o drogama kažnjava posjedovanje bilo koje

količine droge, bez obzira na namjenu i vrstu, a kao što praksa pokazuje- kaznom do 3

godine zatvora.

Iako ova odredba nije bila namjenjena da se upotrijebi protiv korisnika droga, od 2000.

godine oko 30,000 osoba godišnje bude uhapšeno pod sumnjom da posjeduju zabranjene

supstance. Prema izvještaju Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droge

(EMCDDA) broj slučajeva posjedovanja droge se povećao sa 1,896 u 1999. godine, prije

pooštrenja zakonskih mjera, na 31,260 u 2007. godini. Ovo predstavlja zapanjujući porast

od 1,648% u 8 godina. U 2012. je bilo čak 18,441 slučaj koji se odnosi na posjedovanje

droge. Razlog zašto nije bilo smanjenja je taj što je član 62a vrlo rijetko korišten, iako je

uveden u 2011. godini, koji dopušta da se kazneni postupak izostavi u slučaju kada su

osobe posjedovale manje količine droge za ličnu upotrebu. Prema statistici poljskog

Ministarstva pravde, u 2012. godini odustalo se od samo 2,307 slučajeva na osnovu ove

odredbe, 2,145 od strane tužilaca i 162 od strane sudova. S obzirom da je član 62a nastao

kao alat za tužioce, a trebalo je da smanji dužinu postupka, kao i troškove, tužioci su imali

premalo koristi od ovog mehanizma; koristili su ga u samo 11,6% slučajeva, dok su sudovi

odlučili da odustanu od optužbi u manje od 0,9% slučajeva.

Istraživanje Krisztofa Krajevskog sa Jagielonskog univerziteta pokazuje da oko 53% od svih

slučajeva povezanih sa drogom, koji su razmatrani na krakovskim sudovima u 2008. godini,

većina njih se tiče posjedovanja minimalnih količina ilegalnih psihoaktivnih supstanci.

Najčešće se otkriva posjedovanje marihuane i hašiša (oko polovina slučajeva) i amfetamina

(oko trećina slučajeva). 79% slučajeva posjedovanja marihuane i 74% slučajeva

posjedovanja amfetamina se tiču količine manje od 3 grama i oko 53% osoba osuđenih po

članu 62 poljskog zakona o drogama su mlađi od 24 godine.

To znači da se većina slučajeva smatra manjim prekršajima. Uprkos tome, oni predstavljaju

ozbiljne troškove za ministarstvo finansija. Prema istraživanju varšavskog Instituta za

odnose sa javnošću iz 2009. godine, skoro 80 miliona PLN (20 miliona eura) je potrošeno na

implementaciju člana o suzbijanju zavisnosti o drogama, a posebno člana 62.1, po kojem

osoba može biti poslata u zatvor zbog posjedovanja bilo koje količine ilegalnih supstanci.

U međuvremenu, statistike koje se tiču zdravstvenih problema izazvanih kako legalinim,

tako i ilegalim supstancama, daju jasnu sliku: u Poljskoj broj smrtnih slučajeva uzrokovanih

upotrebom marihuane je skoro na nuli, opijatima je oko 300 svake godine, dok je

predoziranje anti-upalnim lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta odgovorno za smrt oko

3,000 ljudi godišnje. Nasuprot tome, broj smrtnih slučajeva povezanih sa alkoholom iznosi

oko 30,000 godišnje, a ipak je i dalje marihuana ta koja se demonizuje, koristi iracionalno i

bez naučnih dokaza.

Originalan tekst na: http://drogriporter.hu/en/Drug_policy_in_numbers_poland

You may also like...