Sintetičke droge opasnost za Tursku i Balkan, upozoravaju eksperti

antidepresivi-ne-djeluju-isti-ucinak-imaju-tablete-sa-secerom-slika-5162

Upotreba tradicionalnih droga se stabilizovala, ali sintetičke supstance donose novi niz rizika.

Globalni porast sintetičkih droga ugožava javno zdravlje u Turskoj i na Balkanu, rekli su eksperti za SETimes.

Premanedavno objavljenom izvještaju kancelarije Ujedinjenih Nacija za kontrolu narkotika, korišćenje tradicionalnih droga kao što su herion i kokain globalno je stabilno. Međutim, nove sintetičke supstance postaju popularna alternativa.

Mnogi takvi narkotici, koji se opisuju kao „legalni“, koriste iste kućne hemikalije i nisu zabranjeni. Sigurnost većine nije testirana  i mnogi su smrtonosni, kažu iz UN-a.

„Da bi obmanuli vlast, snadbjevači su takođe agresivno plasirali i reklamirali svoje proizvode i prodavali ih pod imenima relativno bezopasnih svakodnevnih proizvoda, kao što su osvježivači prostora, ulične droge koje se obično nazivaju „soli za kupanje“, biljni osveživači, pa čak i „đubrivo za biljke“, navodi se u izvještaju.

U izvještaju je takođe zabilježen porast broja sintetičkih droga poznatih UN-u, koji se povećeo sa 166 krajem 2009. na 251 do sredine 2012.godine.

Evropa je razvila najjaču međunarodnu reakciju na ovaj problem, navodi UN.

„Sa svojim sistemom ranog upozoravanja, koji čini 27 zemalje Evropske unije i Kanada, Norveška i Turska Evropa ima najnapredniji regionalni sistem za „izlaženje na kraj sa drogama“ navodi se u izvještaju.Izvještaj je objavljen prije nego što je Hrvatske postala članica EU.

Sistem ranog upozoravanja EU i u 2012. godini identifikovao je 73 nove psihoaktivne supstance, u poređenju sa 49 u prethodnoj godini.

Prema UN-u, oko 5% turskog stanovništva je koristilo sredstva za smirenje i sedative za nemedicinske potrebe u periodu od 2007 – 2012 godine, što je zemlju dovelo na 13.mjesto u svijetu.

Mustafa Ilhan, specijalista za javno zdravlje na Medicinskom fakultetu Univerziteta Gazi u Ankari ističe da regionalna saradnja pomaže da se zaustavi taj problem.

„Turska se prošle godine pridružila Evropskom monitoring centru za droge i zavisnost od droga i sad može jasno da idntifikuje glavne indikatore zavisnosti od narkotika“, kaže Ilhan za SETimes. „Najbolji način za spriječavanje ovog problema, prije nego što se poveća, jeste uspostavljanje sistema posmatranja, prije svega za one supstance koje se lako prodaju na internetu, ipodizanje svijesti o tome“.

Prema Hakanu Demirbukenu, koji radi na vođenju programa u odjeljenju za statistiku i istraživanje kancelarije UN-a za kontrolu narkotika, striktno javno praćenje problema biće od suštinskog značaja u naporima za njegovo sprečavanje.

„Turske vlasti treba da sprovedu nacionalno istraživanje o korišćenju narkotika kako bi vrlo pažljivo pratili situaciju“, izjavio je on za SETimes.

U izvještaju UN-a Rumunija se našle među zemljama sa visokom stopom nemedicinskog korišćenja sredatava za smirenje i sedativa. Rumunija je takođe među 70 zemalja koje su zabilježile širenje novih sintetičkih droga.

„Povećano korišćenje sintetičkih droga proizilazi iz činjenice da ih je lako proizvesti i manipulisati njima. Mladi su pod uticajem nemedicinskih supstanci oko pola sata a mogu da im pristupe zbog sistema koji to odobrava“, rekla je Ene Kristijan, predsjednica Foruma protiv droga, organizacije koja se bori protiv konzumiranja narkotika, u izjavi za SETimes.

Vlada Rumunije mora da učini više u borbi protiv širenja sintetičkih droga, rekla je Kristijan.

„Rumunija je postala unosno tržište za drogu i trenutno ima milion redovnih korisnika, a ne samo onih povremenih, i taj se broj povećava. Vlasti su izgleda izgubile  kontrolu“, izjavio je on za SETimes. „Država mora da drži korak sa tim fenomenom. Vlasti će morati da počnu daliječe zavisnike kao obične pacijente, a ne samo na psihijatrijskim odjeljenjima“.

Grčka se takođe bori sa sintetičkim drogama.

Haralambos Pulopulos, šef atinskog Terapijskog centra za zavisnike, upozorio je na pojavu nove i vrlo destruktivne droge poznate po svom uličnom nazivu „šiša“.

Ovu drogu za koju je poznato da izaziva teške psihičke i psihološke posljedice, ne treba miješati sa vodenom lulom koja je zastupljena u mnogim zemljama.

„Šiša je sada najrasprostranjeniji narkotik kod populacije beskućnika u Atini“, rekao je Pulopulos za SETimes, dodajući da je njena nagla popularnost rezultat do sada nezabilježene ekonomske krize i nezaposlenosti.

On ju je zato nazvao „drogom štednje“, jer je biraju oni koji ne mogu da kupe heroin ili kokain.

Dopisnici Pol Čočoju iz Bukurešta i H.K.Canis iz Atine doprinijeli su ovom izvještaju.

Originalan tekst na:htpp://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/07/15/feature-04

You may also like...