Ljudi koji žive sa HIV-om mogu imati problema sa sluhom

6346-people-living-hiv-likely-have-problems-hearing-615x300

Nova studija je pokazala da odrasle osobe koje žive sa HIV-om imaju slabiji sluh nego osobe koje nisu inficirane ovim virusom. HIV utiče na slušni dio unutrašnjeg uha, što znači da se niske i visoke frekvencije ne mogu čuti. Kao rezultat toga, odrasli koji žive sa HIV-om mogu naići na poteškoće kada je u pitanju sluh ili razumijevanje govora, upravo zbog niske frekvencije zvukova samoglasnika i suglasnika – pogotovo na engleskom jeziku.

Studija je testirala sluh 262 muškarca i 134 žene, prosječne životne dobi od 57 i 48 godina. Obje grupe su imale učesnike koji jesu i koji nijesu inficirani virusom HIV-a. Rezultati su bili uređeni prema uzrastu, rasi, polu, izloženosti buci, CD4 ćelijama i prema količini virusa u krvi. Istraživači su otkrili da se terapija za liječenje HIV-a ne može povezati sa gubitkom sluha, što znači da je sam HIV izazvao gubitak sluha.

Ova studija je pokazala da bi trebalo da se prate odrasli koji žive sa HIV-om kako bi se na vrijeme otkrio gubitak sluha, i gdje je potrebno obezbijediti odgovarajuću intervenciju za saniranje posljedica.

Nemogućnost komunikacije ili učestvovanja u razgovoru sa drugim ljudima može dovesti do socijalne izolacije i/ili stigmatizacije osoba koje žive sa HIV-om, i zbog toga ih treba uključiti u odgovarajuće preglede, kao dio sveobuhvatnog pristupa zdravstvenoj zaštiti.

 

Originalan teks na: http://www.avert.org/news/people-living-hiv-likely-have-problems-hearing

You may also like...