Za vrijeme trajanja terapije za hepatitis C muškarci doživljavaju seksualnu disfunkciju

nervous-man-sitting-on-bed-w724

Prema novoj studiji u časopisu Gastroenterologija, službenog žurnala AGA instituta (American Gastroenterological  Association – AGA), slabljenje seksualnosti je često među muškarcima sa hroničnim hepatitisom C koji su na antivirusnoj terapiji.

Ovo je prvi put da je neka studija, procjenjujući kombinovanu  terapiju (peginterferon i ribavirin), identifikovala seksualnu disfunkciju kao nuspojavu. Seksualna disfunkcija i slabljenje želje treba da se  razmatraju kao učestale nuspojave kombinovane terapije kod muškaraca inficiranih virusom hepatitisa C a koji su na antivirusnoj terapiji. Ona može uticati na sve tri komponente seksualnog zdravlja: želju, funkciju i zadovoljenje.

Prije terapije 37% muškaraca je prijavilo najmanje neki stepen slabljenja seksualne želje, dok je 44% prijavilo nezadovoljstvo svojim seksualnim životom. Dodatno, 22% je prijavilo slabljenje erektivne funkcije, a 26% funkcije ejakulacije. Čini se kako je  prosječan početak seksualne disfunkcije unutar četiri nedelje od početka antivirusne terapije, a puno pacijenata je prijavilo postepeno pogoršanje tokom vremena. Na kraju terapije (24 ili 48 nedelja) procijenjeno je kako je između 38-48% ljudi prijavilo da im je sveukupna seksualna funkcija bila lošija nego  prije tretmana.  Za vrijeme terapije Afroamerikanci su prijavili manje slabljenje seksualne želje i zadovoljenja, nego li bijelci Amerikanci. Iako je većina komponenti seksualnog zdravlja koja je procjenjivana u ovoj studiji nestala unutar šest mjeseci nakon prestanka terapije, erektilna funkcija, i funkcija ejakulacije su ostale neznatno pogoršane, nego li prije terapije kod osoba koje su bile punih 48 nedelja uključene u  tretman.

Kao dio studije o virološkom otporu na antivirusnu terapiju hroničnog hepatitisa C (Viral Resistance to Antiviral Therapy of Chronic Hepatitis C; VIRAHEP-C), 260 ljudi koji su bili liječeni peginterferonom alfa-2a i ribavirinom su popunili upitnike u vezi seksualne želje, seksualne funkcije – uključujući erektilnu funkciju i funkciju ejakulacije – te seksualno zadovoljstvo prije, za vrijeme i nakon tretmana.

Hronični hepatitis C utiče na 1-2% populacije u SAD i učestaliji je među Afroamerikancima, nego li među bijelcima, te ostalim rasnim i etničkim skupinama u SAD-u.  Iako su seksualna funkcija i zdravlje važni elementi kvaliteta života i sveukupnog zdravlja, rijetko se spominju u raspravama o komplikacijama terapije sa peginterferonom i ribavirinom. U stvari, najvažniji članci o hepatitis C tretmanu, sažeci publikacija o nuspojavama terapije, te uputi u kutiji sa peginterferonom ne spominju seksualnu disfunkciju kao potencijalnu komplikaciju terapije.

Originalni tekst na: http://www.hepatos.hr/arhiva-vijesti-iz-svijeta/372-za-vrijeme-hepatitis-c-terapije-mukarci-doivljavaju-seksualnu-disfunkciju.html

You may also like...