Category: Tretman

pills

Suočavanje sa predoziranjem

Predoziranje se javlja kao posljedica uzimanja prevelike količine neke droge ili kombinacije droga (ponekad droga i alkohola). Svako ko koristi drogu može da se predozira, bilo da je u pitanju „veteran“ ili neko ko prvi put uzima drogu. Život predozirane osobe zavisi...

_70335203_30fbef03-14d6-4bb7-9b57-6d760496abc2

Odobren prvi lijek za smanjenje konzumiranja alkohola

Evropska komisija odobrila je plasiranje na evropsko tržište lijeka ‘selincro’ (nalmefen), prvog medikamenta koji redukuje unos alkohola u organizam i predstavlja inovaciju u liječenju zavisnika od alkohola. Farmaceutska kuća “Lundbeck” očekuje da bi lijek trebalo da se pojavi na tržištu polovinom ove...