Category: Program smanjenja štete

3962_fullimage_coffeshop terrace.jpg_560x350

Kafići i kompromis: Uspjeh holandskog modela

Holandija je 1976. godine odvojila tržište kanabisa od tržišta drugih nelegalnih droga, a kafićima je dozvoljeno da prodaju male količine kanabisa u kontrolisanom okruženju. Naš novi film, koji je dopuna izvještaja Fonda za otvoreno društvo, govori o holandskom modelu i naglašava njegove...

gf1qVge

Šta se dešava tvom mozgu kada koristiš drogu?

Droge sadrže hemikalije koje ulaze u nervni sistem i remete način na koji nervne ćelije obično šalju, primaju i obrađuju informacije. Postoje najmanje dva načina na koja droge uzrokuju ovaj poremećaj: (1) imitirajući prirodne moždane hemijske impulse i (2) previše stimulišući “strujno...